Žitenická palírna

411 41 Žitenice, okr. Litoměřice

tel. 777 229 956, 739 662 292

Individuální pálení

NEZAMĚŇUJTE INDIVIDUÁLNÍ PÁLENÍ KVASU S PÁLENÍM  OVOCE! U NAPROSTÉ VĚTŠINY Z VÁS SE JEDNÁ O PÁLENÍ OVOCE A NA TÉTO STRÁNCE JSTE ZBYTEČNĚ!

Jde o způsob pálení kvasu z vlastního ovoce učený pro zákazníky (pěstitele), kteří upřednostňují individuální péči o kvas u sebe doma a splní tyto podmínky palírny (viz bod 1. až 5.):

1. samostatně založí, ošetřují a vedou kvas u sebe doma a na palírnu přivezou hotový, čistý a ztekucený kvas určený k okamžitému vypálení. Palírna cizí kvasy neošetřuje ani dlouhodobě neskladuje.

Hotový kvas je kvas již zcela dokvašený, bez známek dobíhajícího kvasného procesu.

Čistý kvas je kvas bez pecek (u peckového ovoce), bez trávy, listí, stopek, třapin a větviček. Dovezený kvas musí být pecek zbaven zcela! Palírna odpeckování cizích kvasů neprovádí.

Ztekucený kvas je kvas zcela rozpadlý, v čerpatelné (tekuté) podobě bez kousků ovoce a slupek.

KVASY Z PECKOVÉHO OVOCE (TŘEŠNĚ, VIŠNĚ, MERUŇKY, BROSKVE A SLIVONĚ-ŠVESTKY) MUSÍ BÝT BEZ STOPEK A ZCELA BEZ PECEK, TJ. PŘECEZENÉ PŘES VHODNÉ SÍTO NEPROPOUŠTĚJÍCÍ ŽÁDNÉ PECKY!

KVASY Z JABLEK A HRUŠEK MUSÍ BÝT BEZ STOPEK, KVASNÝM PROCESEM ZCELA ZTEKUCENÉ (BEZ KOUSKŮ OVOCE A SLUPEK) TAK, ABY BYLY ČERPATELNÉ RMUTOVÝM ČERPADLEM A JAKO VÝPALKY NEUCPÁVALY KANALIZACI!

PŘÍPADNÉ DOČIŠTĚNÍ JINAK KVALITNÍCH KVASŮ A ODPECKOVÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZBYTKOVÝCH PECEK JE PALÍRNOU ZPOPLATNĚNO (viz Ceník).

2. minimální množství kvasu pro individuální pálení je 200 kg (cca 200 litrů). Kvas se na palírně přelévá z nádob zákazníka do sudů palírny,

OBJEM KOTLE NA PALÍRNĚ JE 330 LITRŮ! NEJEFEKTIVNĚJŠÍ PRO VÁS JE TENTO OBJEM ZCELA NAPLNIT, NEBOŤ CENA ZA VÝTOČ JE POĆÍTÁNA NA PLNÝ KOTEL, TJ. 330 LITRŮ. KOTEL SE PŘI OBJEMU DODANÉHO KVASU MENŠÍM JAK 330 LITRŮ DOPLŇUJE VODOU NA 330 LITRŮ OBJEMU KOTLE.

4. na termínu příjmu kvasu k individuálnímu pálení se zákazník musí s palírnou předem, např. telefonicky, dohodnout. Telefonické objednávky na individuální pálení se přijímají v období od 1. srpna do 15. prosince kalendářního roku. Pořadník na individuální pálení kvasu se nesepisuje, kvas je vypálen, pokud možno, bez meškání.

5. líh je zákazníkovi (pěstiteli) bezprostředně po výrobě naředěn na 50 %obj. při 20°C a uložen do nových (originálních) přenosných PET kanystrů 10 litrů. Prohlášení o zdravotní nezávadnosti použitých kanystrů je volně na palírně.

Osobní účast zákazníka (pěstitele) při individuálním pálení kvasu není možná.

Pro individuální pálení kvasu je  stanoven zvláštní ceník (viz Ceník).

Smlouvu o příjmu kvasu (Protokol) sepíše palírna se zákazníkem (pěstitelem) bezprostředně po přejímce kvasu palírnou; o možnosti odvozu hotového destilátu z palírny bude zákazník (pěstitel) informován palírnou na telefonní číslo, které uvede do Protokolu (viz kontaktní telefon).

Pokud  máte  zájem  o  individuální  pálení  kvasu  a  splňujete výše  uvedené  podmínky,  zavolejte  nám na  tel. 777 229 956 a dohodněte si v období od 1. srpna do 15. prosince kalendářního roku termín dovozu Vašeho kvasu k individuálnímu pálení na naši palírnu. Rádi Vám Váš kvas vypálíme…

 

Naše doporučení pro přípravu kvasu k individuálnímu pálení:

1. používejte vhodné plastové nádoby (např. konve a sudy 25, 50 a 100 litrů), na palírně Váš kvas přeléváte do sudů palírny; nepoužívejte hliníkové konve a sudy 200 litrů

2. do nádob dávejte pouze přezrálé (tj. velmi měkké a velmi sladké) ovoce;  rozhodně nepřidávejte ovoce plesnivé, nahnilé, tvrdé a nesladké; zralé ovoce lze přidávat postupně, třeba i 3 týdny; červivost ovoce nevadí

2. meruňky, broskve a švestky (slivoně) dávejte do nádob rovnou bez pecek, rozmačkané v ruce, ušetříte si práci s pozdějším odpeckováním

3. do kvasu nepatří stopky, třapiny,  listí, tráva, větvičky, kompoty, angrešt, rybíz a kyselé hrozny

4.  Vaše staré marmelády, sirupy a zbytky medu kvasu nevadí

5. ovoce lze libovolně druhově míchat, pokud Vám nevadí, že nebudete mít jednodruhový destilát

6. nádoby mějte ve stínu, netěsně přikryté, kvas pravidelně míchejte (alespoň 1 x týdně); pokud teplota kvasu klesne pod 10°C, kvasný proces se zcela zastaví

7. ovoce se Vám musí kvasným procesem a mícháním zcela rozpadnou (ztekutit!)

INDIVIDUÁLNÍ KVASY Z HRUŠEK A JABLEK VÁM, PRO VELKOU PRACNOST, NEDOPORUČUJEME!

7. konec kvasného procesu poznáte tak, že po zamíchání kvasu zůstane na jeho povrchu již pouze tekutý podíl (ovocné víno) a zbytky zcela rozpadlého ovoce klesnou ke dnu; kvas je “mrtvý”- nebublá, nezvětšuje svůj objem a pokud ochutnáte tekutý podíl kvasu, musí být “suchý” (nesladký), příjemně ovocně nakyslý a alkoholický

8. kvas musíte, před odvozem na palírnu, odpeckovat; vhodná na odpeckování je “cukrářská přepravka” (ne “zelinářská přepravka”, která je moc řídká!)


...Zpět