Žitenická palírna

411 41 Žitenice, okr. Litoměřice

tel. 777 229 956, 739 662 292

Ceník

CENY ZA PÁLENÍ OVOCE pro pěstitelskou sezónu 2019 - 2020

(ceny uvedeny v Kč vč. DPH a spotřební daně)

POZOR NA ZMĚNU SPOTŘEBNÍ DANĚ OD 1. 1. 2020 > PALÍRNA SI VYMIŇUJE NAVÝŠENÍ CENY V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKAZNÍK NEODEBERE LÍH DO 31. 12. 2019

PALÍRNA NEMÁ PRO PŘÍJEM URČENO MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ OVOCE!

Zákazník, který si nechá vyrobit nejméně 30 litrů lihu od jednoho druhu ovoce, bude mít tento líh připravený k odběru na palírně do nádob palírny (nové odnosné PET kanystry 10 litrů). Nádoby hradí palírna. V případě, že nemáte o tuto službu zájem, oznamte to palírně předem při sjednávání výdeje Vašeho lihu. Prohlášení o shodě (zdravotní nezávadnost) použitých nových PET kanystrů je volně k nahlédnutí na palírně.

 

položka poznámka cena (Kč)
1 litr destilátu
50 %obj. při 20°C
zdravé, čisté a palírensky zralé ovoce v čerstvém nebo předkvašeném stavu 180 do 31. 12. 2019
ZMĚNA SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ!
190 od 1.1. 2020
opis Smlouvy o příjmu ovoce (opis Protokolu o příjmu) na vyžádání pěstitele; platba předem 20
písemná výzva k odběru destilátu doporučený dopis s dodejkou zákazníkovi, který nereaguje na telefonní výzvy k odběru lihu 100
záloha za zpracování ovoce na 10 kg ovoce (kvasu) platí pouze nový zákazník; platba předem
100
záloha za zpracování ovoce na 10 kg ovoce (kvasu) platí pouze zákazník, který v minulosti porušil provozní řád; platba předem
300
uložení nevyzdvihnutého destilátu
za každý 10 litrový kanystr
platí pouze zákazník, který si nevyzdvihne destilát přes opakované telefonické výzvy 20

 

CENY ZA INDIVIDUÁLNÍ PÁLENÍ KVASU pro pěstitelskou sezónu 2019 – 2020

(ceny uvedeny v Kč vč. DPH a spotřební daně; ceník platí pouze pro zákazníka - pěstitele, splňujícího podmínky uvedené pro Individuální pálení!)

POZOR NA ZMĚNU SPOTŘEBNÍ DANĚ OD 1. 1. 2020 > PALÍRNA SI VYMIŇUJE NAVÝŠENÍ CENY V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁKAZNÍK NEODEBERE LÍH DO 31. 12. 2019

NEZAMĚŇUJTE INDIVIDUÁLNÍ PÁLENÍ KVASU S PÁLENÍM OVOCE! U NAPROSTÉ VĚTŠINY Z VÁS SE JEDNÁ O PÁLENÍ OVOCE!

Stručné podmínky Individuálního pálení kvasu:

- kvas je hotový (dokvašený), čistý (bez pecek, stopek, třapin, trávy, listí a větviček) a ztekucený (bez kousků ovoce a slupek)

- minimální množství cca 200 litrů = 200 kg

- předchozí telefonická domluva o příjmu na palírnu v období od 1. srpna do 15. prosince kalendářního roku

- vypálení kvasu probíhá bez přítomnosti pěstitele

- destilát připraven k odběru do nových kanystrů PET 10 litrů, které hradí palírna

Podrobné podmínky pro individuální pálení kvasu (viz Individuální pálení kvasu)

 

položka poznámka cena (Kč)
1 litr destilátu
50 %obj. při 20°C
kvas přijatý v souladu s podmínkami Individuálního pálení 160 do 31. 12. 2019
ZMĚNA SAZBY SPOTŘEBNÍ DANĚ!

170
od 1. 1. 2020
opis Smlouvy o příjmu ovoce (opis Protokolu o příjmu) na vyžádání pěstitele; platba předem 20
písemná výzva k odběru destilátu doporučený dopis s dodejkou zákazníkovi, který nereaguje na telefonní výzvy k odběru lihu 100
zápůjčka sudu
1 sud 100 litrů
částka bude odečtena z vratné zálohy 500 Kč za 1 sud
50

čištění kvasu nebo odstranění zbytkových pecek
za 1 sud = cca 100 litrů
předem dohodnuto se zákazníkem při přejímce kvasu
200

Pokud  máte  zájem  o  individuální  pálení  kvasu  a  splňujete podmínky stanovené pro Individuální pálení,  zavolejte  na  tel. 777 229 956 a dohodněte si v období od 1. srpna do 15. prosince kalendářního roku termín dovozu Vašeho kvasu k individuálnímu pálení na palírnu.


...Zpět